Certificaat Info-Europa Waarborg

Info-Europa.nl verklaart dat haar lid:

Fodeco Nederland BV

het Certificaat Info-Europa Waarborg mag voeren.

 

Dit betekent dat Fodeco Nederland BV is gecertificeerd door Info-Europa. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Info-Europa Waarborg van Info-Europa.nl. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

 

Fodeco Nederland BV werd voor het eerst gecertificeerd op 14 februari 2014.

Fodeco Nederland BV
Vestigingsadres Industrieweg 46
3641 RM Mijdrecht
Webadres www.fimex.nl/Basis.aspx?Lid=177&Lit=TEKST&STIJL=4

Organisatie achter het Keurmerk:

Als onafhankelijke organisatie certificeert Info Europa bedrijven die gespecialiseerd zijn in het (online) verkopen en geven van adviezen rondom de aanschaf van fotogerelateerde producten. In de praktijk zijn deze (web)shops te herkennen aan het keurmerk van Info Europa.

De (web)shops die gecertificeerd zijn committeren zich aan de gedragscode van Info Europa en aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Bij klachten en geschillen heeft de consument de mogelijkheid om hierbij te laten bemiddelen. Indien met bemiddeling niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, kan de consument zich wenden tot de geschillencommissie (SNF).

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. De bindende uitspraak kan op wens van een van de partijen getoetst worden door een rechter.

Meer informatie